ESTERYN HyMy -hanke on osatoteuttajana Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeessa

HyMy -hanke on päättynyt, kiitos Heidi Aska-Randelinille hankkeen toteuttamisesta ja kunniakkaasta läpiviemisestä!

HyMy – hankkeen tavoitteena on kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja yhteistyön lisääminen Esteryn jäsenjärjestöissä. Hyvinvointi on laaja käsite ja avainasemassa yhdistystoiminnan jatkuvuudessa. Hyvinvoiva yhdistys houkuttelee uusia jäseniä, ja eri yhdistysten yhteistyö luo mahdollisuuksia uusien jäsenien kohtaamisille ja olemassa olevien jäsenien aktivoimiselle.

HyMyn tavoitteena on lisätä yhteistyötä Esteryn jäsenjärjestöjen ja muiden organisaatioiden kesken. Hyvinvoinnin teemalla voimme yhdistää resurssejamme liikkumisen, ravitsemuksen, terveydenedistämisen ja kulttuurin parissa, mm. yhteisillä tapahtumilla, asiantuntijaluennoilla sekä yhteisillä toiminnoilla ja ryhmillä. HyMy -hankkeen tarkoituksena on parantaa yhdistysten
välistä viestintää, mahdollistaa mutkattomia kohtaamisia hyvinvoinnin parissa ja luoda sisältöä niihin yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa.

Järjestötoiminnan kiinnostavuutta halutaan lisätä. Kaikille avoimet tapahtumat ja toiminnot lisäävät Esteryn jäsenjärjestöjen tunnettavuutta ja tuovat järjestötoimintaa lähemmäksi uusia jäseniä. Resurssien yhdistäminen kannattaa. Yhdistykset löytävät toisia yhdistyskumppaneita ja voivat saada enemmän irti toiminnastaan. Samalla kehitetään yhdistysten toimintaa viestinnän, uusien osallistumistapojen ja yhteisöllisyyden hengessä.

”Kun hyvinvoiva mieli ja keho taipuvat lauluun ja liikkeeseen, hyvään oloon, tulee ketterästi mieleen HyMyyn taipuva suu. Kokea yhdessä jokin riemu ja liikahdus, jokin mieltä ja kehoa hellivä, se on hyvinvoivaa elämää. ”